Kontakt
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

Тази декларация за поверителност изяснява характера, обхвата и целите на събирането и използването на лични данни на този уебсайт (наричан по-долу „сайт“) от отговорния оператор (вж. „Данни за контакти и регистрация на компанията“).

Правното основание за защита на данните може да бъде намерено във Федералния закон за защита на данните (BDSG) и в Закона за електронните медии (TMG).

ДАННИ ЗА ДОСТЪП/РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ НА СЪРВЪРА

Доставчикът на уеб пространство на оператора събира данни за всеки достъп до сайта (т.нар. регистрационни файлове на сървъра). Данните за достъп включват:

Името на извиканата уеб страница, файла, датата и часа на извикването, обема на предадените данни, съобщението за успешно изтегляне, типа и версията на браузъра, операционната система на потребителя, препращащия URL адрес (на предходната посетена страница) , IP адреса и подаващия заявката доставчик. Тези данни не са лични и са предназначени само за статистически цели.

Въпреки това операторът си запазва правото да проверява впоследствие данните от регистрите, ако поради конкретни основания съществува законно подозрение за незаконно използване.

ОБХВАТ НА СЪБИРАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ДАННИ

По принцип използването на този сайт не изисква да предоставяте лични данни. Единствено за правилната обработка на някои процеси, като кандидатстване онлайн, запитвания до нас и други подобни, се нуждаем от лични данни.

Данните, които ни предоставяте, ще бъдат използвани и съхранявани изключително за следните цели:

  • за изпълняване и поддържане нашите договорни или търговски взаимоотношения
  • за администрирането и обработката на трудов договор 
  • за предоставяне на услуги в рамките на преотстъпването на служители
  • да информираме за нашите продукти и услуги
  • за да се свързваме с Вас и да поддържаме връзка
  • за нуждите на управлението
  • за изпълнението и защитата на правни искове или жалби, за изпълнението на съдебни или служебни разпоредби и други правни задължения, както и за други позволени от закона цели.

Ако изпълняваме някое от описаните по-долу или други действия или услуги, ще Ви помолим за изрично съгласие на съответното място:

  • изпращане на общ информационен материал (напр. оферти за работа)
  • други услуги и оферти, за чиято събиране на данни се изисква Вашето изрично съгласие.

Вашите лични данни се съхраняват на специално защитени компютри. Четенето и обработването на Вашите данни е предмет, от една страна, на стриктна вътрешна нормативна уредба и, от друга страна, служи изключително на целите, за които сте ни предоставили тези данни. Ние не продаваме или отдаваме лични данни на трети лица.

СВЪРЗВАНЕ

Когато се свързвате с оператора (например чрез формуляр за контакт или електронна поща), данните на потребителя се съхраняват за целите на обработката на заявката, както и в случай, че възникнат последващи въпроси.

ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ

Възможно е съдържанието на трети страни, като например карти от Google Карти или графики от други уебсайтове, да бъде включено в този сайт. Това винаги предполага, че доставчиците на това съдържание (наричани по-долу „доставчици от трети страни“) виждат IP адреса на потребителя. Тъй като без IP адреса не биха могли да изпращат съдържанието към браузъра на съответния потребител. Поради това IP адресът се изисква за показване на това съдържание. Опитваме се да използваме само такова съдържание, доставчиците на което използват IP адреса само за доставка на съдържанието. Все пак, ние не можем да контролираме кога доставчиците от трети страни използват IP адреса примерно за статистически цели. Когато имаме такава информация, уведомяваме потребителите за това.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРИСТАВКИ НА FACEBOOK

Този сайт използва социални приставки („плъгини“)  на социалната мрежа facebook.com, управлявана от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). Приставките са видими на едно от логата на Facebook (бяло „f“ на синя плочка или знак „палец нагоре“) или са маркирани с уточнението „Социална приставка на Facebook“. Списъкът и външният вид на социалните приставки на Facebook могат да се видят тук: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато потребителят извика страница на този уебсайт, която съдържа такава приставка, браузърът му изгражда директна връзка към сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава директно от Facebook във вашия браузър и се интегрира в уебсайта. Следователно операторът няма влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на тази приставка, и затова уведомява потребителя само за информация, достигнала до неговото знание:

Чрез интегрирането на приставките Facebook получава информация, че потребителят е извикал съответната страница от уебсайта. Ако потребителят е влязъл във Facebook, Facebook може да свърже посещението с неговия акаунт във Facebook . Когато потребителите използват приставките, например като натискат бутона Like или публикуват коментар, съответната информация се изпраща директно на Facebook от техния браузър и се съхранява там. Ако потребителят не е член на Facebook, все пак Facebook може да научи неговия IP адрес и да го съхрани. Според Facebook в Германия се съхраняват само анонимни IP адреси.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използването им от Facebook, както и правата и настройките за защита на поверителността на потребителите, могат да бъдат намерени в Напомнянето за поверителността на Facebook: www.facebook.com/about/privacy/.

Ако потребителят е член на Facebook и не иска Facebook да събира данни за него чрез този сайт и да го свърже с данните му, съхранявани във Facebook, той трябва да излезе от Facebook, преди да влезе в интернет. Възможно е също така да блокирате социалните приставки на Facebook с допълнителни приставки за вашия браузър, например с „Facebook Blocker“.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ОТМЯНА

Във всеки момент можете да получавате безплатно информация за съхраняваните от нас Ваши данни, без да посочвате причини. Можете по всяко време да блокирате, коригирате или изтриете данните, събрани от нас. Също така можете да оттеглите съгласието си за събиране и използване на данни, без да посочвате причини. Моля, свържете се с посочения в „Данни за контакти и регистрация на компанията“ адрес за връзка. Винаги сме на ваше разположение за допълнителна информация относно защитата и обработката на Вашите лични данни.

Моля, обърнете внимание, че условията за защита и обработка на данните могат да бъдат променяни, напр. от Google или Facebook. Затова е препоръчително и необходимо постоянно да се информирате за промените в правните разпоредби и практиките на компаниите, като напр. Google или Facebook.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Ние не носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенциите за отговорност, които се отнасят до щети от материален или морален характер, причинени от използването или неупотребата на представената информация или от използването на невярна или непълна информация, по принцип са изключени, доколкото няма доказана умишлена или груба небрежност от наша страна.

Всички оферти са необвързващи и незадължителни.Ние си запазваме своето изключително право да променяме, допълваме или изтриваме части от страниците или целия сайт без предварително известие или временно или окончателно да прекратим публикуването.