Kontakt
TWOJA PRACA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników, w jaki sposób, w jakim zakresie i celu podmiot odpowiedzialny (patrz impressum) pobiera i wykorzystuje dane osobowe na tej stronie internetowej (zwanej dalej „ofertą”).

Prawne podstawy ochrony danych osobowych zamieszczono w Federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Ustawie o mediach elektronicznych (TMG).
 

DANE DOSTĘPOWE/LOGI SERWERA

Dostawca usług hostingowych podmiotu oferującego usługi gromadzi dane dotyczące każdej wizyty na jego stronie (pliki protokołu, tak zwane logi serwera). Do danych tych należą:

nazwa wyświetlonej strony internetowej, wyświetlonego pliku, data i godzina wyświetlenia, przesłana ilość danych, komunikat o tym, czy wyświetlenie się powiodło, typ przeglądarki internetowej i wersja, system operacyjny użytkownika, referer URL (poprzednio odwiedzana strona, z której użytkownik został przekierowany), adres IP i dostawca wysyłający żądanie. Nie są to dane osobowe i służą one wyłącznie do celów statystycznych.

Podmiot oferujący usługi zastrzega sobie jednak prawo do przeprowadzenia późniejszej kontroli danych protokołu, jeżeli pojawią się konkretne sygnały wskazujące na uzasadnione podejrzenie użytkowania niezgodnego z prawem.
 

ZAKRES GROMADZENIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

W celu korzystania z niniejszej oferty ogólnie nie ma konieczności podawania danych osobowych. Jedynie w celu aplikacji online, kierowania do nas zapytań itp. konieczne jest podanie danych osobowych, abyśmy mogli właściwie opracować zapytanie.

Dane, które nam Państwo przekażą, są wykorzystywane i przechowywane wyłącznie do następujących celów:

  • w celu realizacji i utrzymania naszych stosunków umownych lub służbowych, 
  • w celu zarządzania i realizacji stosunku pracy, 
  • w celu świadczenia usług w zakresie użyczania pracowników,
  • w celu informowania o naszych produktach i usługach,
  • w celu nawiązania z Państwem kontaktu i utrzymania go,
  • w koniecznych sprawach z zakresu zarządzania,
  • w celu zrealizowania i obrony roszczeń prawnych bądź w celu obrony przed pozwami, w celu wypełnienia zarządzeń sądowych lub urzędowych i innych ustawowych zobowiązań, jak również w inny sposób dozwolony przez prawo. 

W przypadku podjęcia przez nas jednego z poniżej opisanych bądź innych działań lub świadczenia usług, zwrócimy się do Państwa we właściwym miejscu z prośbą o wyrażenie stosownej zgody:

  • przesłanie ogólnych materiałów informacyjnych (np. ofert pracy),
  • inne usługi i oferty i związane z nimi gromadzenie danych, co do których konieczne jest wyrażenie przez Państwa stosownej zgody.

Przechowywanie Państwa danych osobistych odbywa się z użyciem szczególnie chronionych komputerów. Odczytywanie i przetwarzanie Państwa danych podlega z jednej strony surowemu regulaminowi wewnętrznemu, z drugiej strony zaś odbywa się wyłącznie w tym celu, w ramach którego pozostawili nam Państwo swoje dane. Nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych osobowych osobom trzecim.
 

NAWIĄZANIE KONTAKTU

W przypadku nawiązania kontaktu z podmiotem oferującym usługi (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania, jak również na wypadek pojawienia się dodatkowych kwestii wymagających wyjaśnienia.
 

WYKORZYSTANIE USŁUG I TREŚCI OSÓB TRZECICH

W ramach niniejszej oferty internetowej mogą zostać wykorzystane treści osób trzecich, jak na przykład mapy Google lub grafiki pochodzące z innych stron internetowych. Dzieje się tak przy założeniu, że podmioty oferujące te treści (zwane dalej „innymi oferentami”) rozpoznają adres IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogłyby wysyłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem konieczny dla wyświetlenia tych treści. Dokładamy starań, by stosować wyłącznie takie treści, których oferenci wykorzystują adres IP wyłącznie w celu ich dostarczenia. Nie mamy jednak wpływu na to, czy inni oferenci zapisują adres IP, przykładowo do celów statystycznych. O ile nam o tym wiadomo, informujemy użytkowników o takich działaniach.
 

STOSOWANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOKA

Niniejsza oferta wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki rozpoznać można po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku lub znak uniesionego kciuka), bywają też oznaczone dopiskiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka zobaczyć można tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową tej oferty, zawierającą taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostaje przekazana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i przez nią włączona do strony internetowej. Podmiot oferujący usługi nie ma więc żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Facebook za pomocą tej wtyczki, w związku z czym informuje użytkowników stosownie do posiadanego stanu wiedzy:

Przez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uruchomił daną stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook jest w stanie przyporządkować tę wizytę do jego konta na Facebooku. Przez interakcję użytkowników z wtyczką, np. naciśnięcie przycisku "Lubię to!" (Like Button) lub dodanie komentarza, stosowna informacja zostanie przekazana z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zapisana. Nawet jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, istnieje możliwość, że Facebook pozna i zapisze jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech adres IP jest zapisywany wyłącznie anonimowo.

Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz sposobu ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak i związanych z tym praw oraz możliwości ustawień służących ochronie prywatności użytkowników, można znaleźć we wskazówkach Facebooka dotyczących polityki prywatności: www.facebook.com/about/privacy/.

Jeżeli użytkownik ma konto na Facebooku i nie chce, aby Facebook za pośrednictwem tej oferty zbierał o nim dane i łączył je z danymi dotyczącymi jego konta, już zapisanymi na Facebooku, wówczas przed odwiedzeniem tej witryny internetowej musi się wylogować z Facebooka. Możliwe jest także zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebooka z dodatkami dla Państwa przeglądarki, na przykład przy pomocy „Facebook Blocker”.
 

PRAWO DO UZYSKANIA INFORMACJI I ODWOŁANIA

W każdej chwili nieodpłatnie i bez konieczności podania powodów uzyskają Państwo informacje na temat przechowywanych u nas danych dotyczących Państwa. W każdej chwili mogą Państwo zlecić nam zablokowanie, poprawienie lub usunięcie Państwa danych, które są przez nas gromadzone. W każdej chwili mogą Państwo również, bez konieczności podania powodów, odwołać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych. Proszę zwrócić się w tej kwestii pod adresem kontaktowym podanym w impressum. W przypadku dalszych pytań dotyczących polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że postanowienia dotyczące polityki prywatności i stosowanie jej, np. w odniesieniu do Google czy Facebooka, stale mogą ulegać zmianom. W związku z tym zalecane i konieczne jest, aby zasięgać na bieżąco informacji na temat zmian postanowień ustawowych i praktyk przedsiębiorstw, np. Google czy Facebook.
 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie przejmujemy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności odnoszące się do szkód natury materialnej lub niematerialnej, spowodowane przez wykorzystanie bądź niewykorzystanie przedstawionych informacji wzgl. przez wykorzystanie informacji błędnych i niekompletnych, są zasadniczo wyłączone, o ile wina – będąca wynikiem udowodnionego umyślnego lub rażąco niedbałego działania – nie leży po naszej stronie.

Wszelkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące.Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do dokonywania zmian, uzupełnień, usunięcia bądź czasowego lub ostatecznego zawieszenia publikowania części stron lub też całości oferty bez osobnej zapowiedzi.